Byrådets og sognerådenes protokoller 1841-1945

Nøglen til lokalhistorien Før den Næstved Kommune som vi kender i dag, var der en lang række forgængerkommuner, hvis sogne- og byråd alle producerede forhandlingsprotokoller. Se listen over forgængerkommuner i Næstved Kommunes “stamtræ”.  Forhandlingsprotokollerne er centrale for forståelsen af lokalområdets udvikling…

Kilder, billeder og film fra Besættelsestiden 1940-1945

Nyt look til lokalekilder.dk I anledning af 80-året for Danmarks besættelse d. 9. april 1940 og 75-året for Danmarks befrielse d. 5. maj 1945 har lokalekilder.dk fået et nyt look. Lokalekilder.dk er et samarbejde mellem Faxe Kommuners Arkiver, Guldborgsund Stadsarkiv, Lolland Stadsarkiv og NæstvedArkiverne. På…

Næstved Fattigvæsens historie 1883-1911

Næstved Fattigvæsen 1883-1911 Fattigvæsenet i Næstved Købstad, også kaldet Fattigvæsens-Udvalget eller Fattigudvalget, var nedsat af byrådet. Udvalget bestod i 1883 af tre medlemmer med forskellige ansvarsområder, derunder en formand. I 1883 var ansvaret fordelt således, at formanden varetog korrespondancen med…