Transskriberede by- og sognerådsprotokoller 1841-1935

NæstvedArkivernes frivillige har siden december 2019 været flittige med at digitalisere og transskribere by- og sognerådsprotokollerne 1841-1945. Digitaliseringen og transskriberingen er en igangværende proces. Her på siden offentliggøres løbende de transskriberede protokoller. Med transskriberingen bliver den gamle håndskrift søgbar og…

Brolægningskort over Næstved Købstad 1877-1882

NæstvedArkiverne har digitaliseret de såkaldte brolægningskort 1877-1882. Brolægningskortene er opmålt af landinspektør Jørgensen for Brolægningsudvalget og viser fremtidige facadelinjer for byens gader. Facadelinjerne blev vedtaget af Bygningskommissionen i Næstved den 28. august 1877. Meningen med at fastlægge gadernes facadelinjer var…

Digitaliserede by- og sognerådsprotokoller 1841-1945

Nøglen til lokalhistorien Før den Næstved Kommune som vi kender i dag, var der en lang række forgængerkommuner, hvis sogne- og byråd alle producerede forhandlingsprotokoller. Se listen over forgængerkommuner i Næstved Kommunes “stamtræ”.  Forhandlingsprotokollerne er centrale for forståelsen af lokalområdets udvikling…