Brolægningskort over Næstved Købstad 1877-1882

NæstvedArkiverne har digitaliseret de såkaldte brolægningskort 1877-1882. Brolægningskortene er opmålt af landinspektør Jørgensen for Brolægningsudvalget og viser fremtidige facadelinjer for byens gader.

Facadelinjerne blev vedtaget af Bygningskommissionen i Næstved den 28. august 1877. Meningen med at fastlægge gadernes facadelinjer var at skabe en ramme for fremtidens byggeprojekter og udvidelser.

Husene skulle med andre ord afgrænses og så vidt muligt stå på linje. Målet var et mere sammenhængende og ensrettet gadebillede.

Brolægningskortenes indhold

Brolægningskortene illustrerer ikke bare Bygningskommissionens planer for fremtidens gadebillede, men indeholder også oplysninger om bredden på vejene, matrikelnumre samt navne på ejendommenes ejere.

Kort nr. 85 F har en forklaring på betydningen af de forskellige farver og linjer. Kortene vises her i et komprimeret format, men man kan kontakte arkivet, hvis man ønsker et kort i fuld opløsning: arkiv@naestved.dk.

Du kan se de 10 brolægningskort herunder: