Byråds- og sognerådsprotokoller 1841-1945

I 2020 fejrer Kommunernes Landsforening 50-året for kommunalreformen i 1970. Kommunalreformen betød, at landets kommuner blev reduceret fra 1098 til 277, og sondringen mellem sogne- og købstadskommuner blev formelt ophævet.

I den anledning deltager NæstvedArkiverne i det såkaldte RETRO-Projekt, som er et landsdækkende arkivsamarbejde med formålet at digitalisere og transskribere by- og sognerådenes forhandlingsprotokoller.

På RETRO-Projektets hjemmeside kan du se nyheder om projektet og læse artikler om bl.a. protokollernes skiftende penneførere, alimentationssager og rotteudryddelse i besættelsestiden.

Ved at digitalisere og transskribere forhandlingsprotokollerne vil et væld af nye studier bliver mulige for forskere, studerende og borgere, når spørgsmål om lokale som nationale forhold stilles til Danmarks historie.

Her på siden kan du se en oversigt over det digitaliserede materiale fra Næstved Kommunes mange forgængerkommuner.

Se også historiske billeder af de forskellige sogneråd.

Mediedækning

RETRO-Projektet i Næstved har været i medierne ved flere lejligheder. Sjællandske Medier har bl.a. skrevet disse artikler om projektet:

Digitaliserede byråds- og sognerådsprotokoller 1841-1945

Transskriberede byråds- og sognerådsprotokoller 1841-1936

Næstved Købstadskommunes historie 1869-1970

Sogneråd, udvalg og valgdata 1930-1946