Byråds-og sognerådsprotokoller 1841-1942

Hvorfor ser Næstved og omegn ud som det gør i dag?

Kommunalbestyrelsen er omdrejningspunktet i det kommunale selvstyre. Sogne- og byrådsprotokoller er derfor en væsentlig kilde til at forstå den lokale historie og de beslutninger, som er blevet truffet gennem tiderne.

Før den Næstved Kommune som vi kender i dag, var der en lang række forgængerkommuner, som alle producerede forhandlingsprotokoller.

Du kan se en oversigt over kommunens "stamtræ" ved at klikke på knappen herunder:

Arkivalierne er centrale for det kommunale arkiv og for historieforskning lokalt såvel som nationalt. De kan svare på spørgsmålet: Hvorfor ser Næstved og omegn ud som det gør i dag?

Digitaliserede sognerådsprotokoller

I samarbejde med arkivets frivillige digitaliserer og tilgængeliggør vi alle sognerådsprotokoller, der er ældre end 75 år. På længere sigt har vi en ambition om at gøre protokollerne søgbare helt ned på ordniveau og dermed endnu lettere tilgængelige for både forskning og borgere.

Skriv til treine@naestved.dk hvis du vil være med til at gøre din lokalhistorie søgbar eller få flere oplysninger om projektet. 

P.t. er 52 protokoller fra 16 forskellige sogneråd digitaliseret, hvilket svarer til 12.550 sider i alt. Denne side opdateres løbende.

Se protokollerne ved at vælge den ønskede sognekommune i menuen herunder.


RETRO-Projektet

Digitaliseringen er en del af RETRO-Projektet, som er et arkivsamarbejde under Organisationen Danske Arkiver (ODA) med Aarhus Stadsarkiv som projektholder. Anledningen til projektet er det kommende 50-års jubilæum i 2020 for kommunalreformen i 1970.

Kommunalreformen betød, at landets kommuner blev reduceret fra 1098 til 277, og sondringen mellem sogne- og købstadskommuner blev formelt ophævet. Retrodigitaliseringen af forhandlingsprotokollerne er vigtig for bevaringen af kilderne og giver mulighed for at nå nye målgrupper i historieformidlingen. RETRO (for retrodigitalisering) er igangsat med lige netop de hensyn for øje.

På denne side vil der efterhånden blive lagt links op til de online tilgængelige protokoller, lige så snart de publiceres. De kan også findes på RETRO-Projektets hjemmeside

Her kan man også læse en blog med nyheder om og erfaringer fra projektet, bl.a. artikler om protokollernes skiftende penneførere, alimentationssager og rotteudryddelse i besættelsestiden