Byråds-og sognerådsprotokoller 1841-1942

Hvorfor ser Næstved og omegn ud som det gør i dag?

Kommunalbestyrelsen er omdrejningspunktet i det kommunale selvstyre. Sogne- og byrådsprotokoller er derfor en væsentlig kilde til at forstå den lokale historie og de beslutninger, som er blevet truffet gennem tiderne.

Før den Næstved Kommune som vi kender i dag, var der en lang række forgængerkommuner, som alle producerede forhandlingsprotokoller. Du kan se det kommunale "stamtræ" her.

Arkivalierne er centrale for det kommunale arkiv og for historieforskning lokalt såvel som nationalt. De kan svare på spørgsmålet: Hvorfor ser Næstved og omegn ud som det gør i dag?

Digitaliserede sognerådsprotokoller

NæstvedArkiverne vil i samarbejde med arkivets frivillige digitalisere og tilgængeliggøre alle disse protokoller, der er ældre end 75 år. På længere sigt har vi en ambition om at gøre protokollerne søgbare helt ned på ordniveau og dermed endnu lettere tilgængelige for både forskning og borgere.

Se de digitaliserede protokoller ved at vælge den ønskede sognekommune i menuen herunder.


RETRO-Projektet

Digitaliseringen er en del af RETRO-Projektet, som er et arkivsamarbejde under Organisationen Danske Arkiver (ODA) med Aarhus Stadsarkiv som projektholder. Projektet er opstået i forbindelse med det kommende 50-års jubilæum i 2020 for kommunalreformen i 1970.

Kommunalreformen betød, at landets kommuner blev reduceret fra 1098 til 277, og sondringen mellem sogne- og købstadskommuner blev formelt ophævet. Retrodigitaliseringen af forhandlingsprotokollerne er vigtig for bevaringen af kilderne og giver mulighed for at nå nye målgrupper i historieformidlingen. RETRO (for retrodigitalisering) er igangsat med lige netop de hensyn for øje.

På denne side vil der efterhånden blive lagt links op til de online tilgængelige protokoller, lige så snart de publiceres. De kan også findes på RETRO-Projektets hjemmeside