Næstved Fattigvæsens historie 1883-1911

Næstved Fattigvæsen 1883-1911 Fattigvæsenet i Næstved Købstad, også kaldet Fattigvæsens-Udvalget eller Fattigudvalget, var nedsat af byrådet. Udvalget bestod i 1883 af tre medlemmer med forskellige ansvarsområder, derunder en formand. I 1883 var ansvaret fordelt således, at formanden varetog korrespondancen med…