Sønderjysk Forening for Næstved & Omegn 1920-1992

I anledningen af Genforeningen 2020 har NæstvedArkiverne digitaliseret Sønderjysk Forening for Næstved & Omegns arkiv. Arkivet rummer bl.a. forhandlingsprotokoller, vedtægter og korrespondance. Foreningen blev stiftet den 18. februar 1892 som afdeling under De samvirkende sønderjydske Foreninger. Formålet med foreningen var…

Transskriberede by- og sognerådsprotokoller 1841-1935

NæstvedArkivernes frivillige har siden december 2019 været flittige med at digitalisere og transskribere by- og sognerådsprotokollerne 1841-1945. Digitaliseringen og transskriberingen er en igangværende proces. Her på siden offentliggøres løbende de transskriberede protokoller. Med transskriberingen bliver den gamle håndskrift søgbar og…

Brolægningskort over Næstved Købstad 1877-1882

NæstvedArkiverne har digitaliseret de såkaldte brolægningskort 1877-1882. Brolægningskortene er opmålt af landinspektør Jørgensen for Brolægningsudvalget og viser fremtidige facadelinjer for byens gader. Facadelinjerne blev vedtaget af Bygningskommissionen i Næstved den 28. august 1877. Meningen med at fastlægge gadernes facadelinjer var…