Vil du aflevere materiale til arkivet?

Aflevering af arkivalier NæstvedArkiverne modtager meget gerne arkivalier fra foreninger, organisationer, forretninger, virksomheder og privatpersoner. Det lokale arkivmateriale er en vigtig kilde til Næstved Kommunes historie. Skriv til os på arkiv@naestved.dk, hvis du eller din forening ønsker at aflevere lokalhistorisk…

Afdelinger og medarbejdere

NæstvedArkiverne har to lokalhistoriske afdelinger i Fladså og Fuglebjerg, som betjenes af frivillige medarbejdere. Arkivet rummer papir og digitale arkivalier fra forgængerkommunerne Fladså, Fuglebjerg, Holmegaard, Næstved og Suså samt deres forgængerkommuner tilbage til 1842.  NæstvedArkivernes medarbejdere Fladså Arkivs medarbejdere Fuglebjerg Arkivs…

Fuglebjerg Arkiv

Fuglebjergs historie – I korte træk Siden den yngre stenalder har der boet mennesker i Fuglebjerg. Omkring 1320 optræder navnet Fuglebjerg første gang i formen ”Vithfuglæbyergh” – Skovfuglenes bjerg. I middelalderen bestod Fuglebjerg af en halv snes gårde, derunder Fuglebjerggård…

Fladså Arkiv

Fladså Arkivs historie I juni 1979 blev der afholdt et ordinært møde i det daværende Initiativtagerråd for Fladså. Formanden, Peder Nielsen fra Lov, tog ordet og foreslog, at der blev oprettet et lokalhistorisk arkiv for Fladså Kommune. Mødedeltagerne klappede i…