En helts død – Oberst Svend Bartholin Paludan-Müller