Læsesalens faciliteter

Faciliteter

Der er garderobeskabe udenfor læsesalen, hvor du kan låse dine ejendele inde. Det er gratis at benytte skabene.

Kopiering

Der er ikke en fotokopimaskine på læsesalen. Kopiering af de fleste arkivalier er tilladt, og arkivet kan mod betaling lave kopier/fotografering af arkivalier. Se NæstvedArkivernes priser og takstblad.

Fotografering af arkivalier

Du har mulighed for at tage fotos af arkivalier, som du benytter på læsesalen, med dit eget kamera/mobiltelefon, hvis reglerne tillader det. Affotografering i mindre omfang kan ske på de almindelige læsesalspladser.

  • Ved fotografering må arkivalierne ikke udsættes for unødigt slid, nedbrydende faktorer m.m.
  • Håndskannere, bordskannere og skanningspenne må kun anvendes ifølge aftale med arkivets personale, da udstyret kan skade arkivalierne fysisk
  • Der må ikke fotograferes med blitz

Ikke alle arkivalier kan fotograferes/kopieres

Der kan være tilfælde, hvor arkivalier ikke kan affotograferes/kopieres på grund af deres beskaffenhed, bestemmelserne i arkivloven eller Lov om ophavsret. Det gælder for:

  • Arkivalier, der ikke er umiddelbart tilgængelige, hvis der i dispensationstilladelsen er fastsat et forbud mod arkivering
  • Private arkivalier, hvor du ikke har fået tilladelse fra ophavsretsindehaver til at reproducere materialet
  • Arkivalier, hvis bevaringstilstand ikke tillader kopiering

Læsesalens håndbibliotek

NæstvedArkiverne har en større samling af bøger med lokalhistorisk indhold. Samlingen befinder sig på læsesalen og kan benyttes i forbindelse med arkivbesøg.

Få et overblik over bogsamlingen her