Byrådets og sognerådenes protokoller 1841-1945

Nøglen til lokalhistorien

Før den Næstved Kommune som vi kender i dag, var der en lang række forgængerkommuner, hvis sogne- og byråd alle producerede forhandlingsprotokoller. Se listen over forgængerkommuner i Næstved Kommunes "stamtræ"

Forhandlingsprotokollerne er centrale for forståelsen af lokalområdets udvikling og for historieforskning lokalt såvel som nationalt. De kan alt i alt svare på spørgsmålet: Hvorfor ser Næstved og omegn ud som det gør i dag?

Se også 

Byråds- og sognerådsprotokoller 1841-1945

I samarbejde med 18 frivillige digitaliserer og transskriberer NæstvedArkiverne alle disse protokoller, der er ældre end 75 år. På den måde bliver protokollerne søgbare helt ned på ordniveau og dermed endnu lettere tilgængelige for både forskning og borgere.

P.t. er 60 protokoller fra 19 forskellige sogneråd digitaliseret, hvilket svarer til 16.193 sider i alt.

Se protokollerne ved at vælge den ønskede sognekommune i menuen herunder:


OBS! Husk at tillade pop-up vinduer i din browser. Skriv til arkiv@naestved.dk hvis du vil være med til at gøre din lokalhistorie søgbar eller få flere oplysninger om projektet.  

Herlufmagle-Tybjerg Sogneråd, ca. 1907, fotograf: E. Arnholtz

RETRO-Projektet

Digitaliseringen er en del af RETRO-Projektet, som er et arkivsamarbejde under Organisationen Danske Arkiver (ODA) med Aarhus Stadsarkiv som projektholder. Anledningen til projektet er det kommende 50-års jubilæum i 2020 for kommunalreformen i 1970.

Kommunalreformen betød, at landets kommuner blev reduceret fra 1098 til 277, og sondringen mellem sogne- og købstadskommuner blev formelt ophævet. Retrodigitaliseringen af forhandlingsprotokollerne er vigtig for bevaringen af kilderne og giver mulighed for at nå nye målgrupper i historieformidlingen. RETRO (for retrodigitalisering) er igangsat med lige netop de hensyn for øje.

På denne side vil der efterhånden blive lagt links op til de online tilgængelige protokoller, lige så snart de publiceres. De kan også findes på RETRO-Projektets hjemmeside

Her kan man også læse en blog med nyheder om og erfaringer fra projektet, bl.a. artikler om protokollernes skiftende penneførere, alimentationssager og rotteudryddelse i besættelsestiden.

Mediedækning

RETRO-Projektet i Næstved har været i medierne ved flere lejligheder. Sjællandske Medier har bl.a. skrevet disse artikler om projektet: