Fuglebjerg Arkiv

Fuglebjerg Arkivs historie

De første tanker om oprettelse af et lokalhistorisk arkiv for Fuglebjerg Kommune dukkede op i efteråret 1969. Ophavsmændene var A. Strange Nielsen og Erling Petersen, der dette efterår afholdt kursus i slægtsforskning arrangeret af Historisk Samfund for Sorø Amt.

Der blev nedsat et udvalg bestående af overlærer Erik Harrild, fhv. lærerinde Christine Isager og fhv. forstander Gabriel Pedersen, fhv. viceinspektør Herman Bjørnvad, Haldagerlille, forstander Karsten Rubin, Hårslev samt Preben V. Andersen (formand).

I begyndelsen af 1970 vedtog kommunalbestyrelsen oprettelsen af Fuglebjerg egnshistoriske arkiv. Arkivet kom til at høre under Fuglebjerg Bibliotek, som dengang var placeret i den ene ende af rådhuset på Byagervej. Arkivet blev placeret i rådhusets kælder under trange forhold.

I rummet var nogle hylder, et skrivebord og to stole. Møder blev afholdt i biblioteket. I efteråret kunne arkivets medarbejdere begynde arbejdet med indsamling og registrering af arkivalier. Fra Næstved by- og egnshistoriske Arkiv modtog det nye arkiv arkivalier fra de sogne i Øster Flakkebjerg Herred, som hørte til Fuglebjerg Kommune.

I 1979 fik arkivet nye lokaler i kælderen under det nye bibliotek. Det blev indrettet med det gamle sognerådsbord med 8 stole fra Krummerup Sogneråd, der var blevet sammenlagt med fem øvrige sognekommuner i 1966. Arkivet fik nu hele 50 m2 at udfolde sig i.

Kælderen under biblioteket på Sandvedvej var ikke hensigtsmæssige til formålet. Dels var der ikke meget dagslys, dels skete nogle gange, at der satte vand op i lokalerne, når det regnede kraftigt.

Efter kommunesammenlægningen i 2007 flyttede Fuglebjerg Bibliotek og dermed også Lokalhistorisk Arkiv tilbage til Byagervej 1, det tidligere rådhus. Arkivet fik dermed rådighed over to lokaler i stueetagen og fire kælderrum.

I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 indgik arkiverne i Fladså, Fuglebjerg og Næstved et arkivsamvirke, som fungerede indtil den 1. januar 2010, hvorefter alle arkiver i Næstved Kommune blev samlet under NæstvedArkiverne.

 

Samlingerne

Fuglebjerg Arkivs samlinger er registreret i arkivdatabasen naesbas. Finder du materiale via naesbas, der ligger i Fuglebjerg Arkiv, skal du skrive til fuglebjergarkiv@gmail.com og aftale et besøg, hvis materialet skal findes frem på forhånd. Du kan også møde op i åbningstiden.

Fuglebjerg Arkivs fotosamling består af over 1300 registrerede fotos og albums, som kan ses på læsesalen i Fuglebjerg: Søg i Fuglebjerg Arkivs registrerede fotosamling.

Kontakt & åbningstider

Fuglebjerg Arkiv, Byagervej 1, 4250 Fuglebjerg. Åbningstid: Mandag kl. 14-17. Lukket i juli måned samt ugerne 51, 52 og uge 1.

Telefon: 25 45 08 28 | E-mail: fuglebjergarkiv@gmail.com

Frivillige ved Fuglebjerg Arkiv

Else Karin Andersen
Mogens Jensen
Ernst Otto Diderichsen
Henning Petersen