Fem kommuner bliver til én

Et arkiv dukker op

I 2007 blev det besluttet at oprette et såkaldt §7-arkiv i Næstved Kommune. I stedet for at sende kommunens arkivalier til Landsarkivet i København valgte man at beholde administrationens dokumentation og den dertil knyttede historie i byen, så den på sigt kunne blive tilgængelig for byens borgere. Men inden da var de første spadestik til et kommunalt arkiv blev taget, da man i 2006 besluttede at samle de fysiske og elektroniske arkiver i forbindelse med strukturreformen.

Fra fem kommuner til én

Kommunesammenlægningen 1.1.2007 betød, at de tidligere kommuners arkiver skulle pakkes ned fra de gamle rådhuse/kommunale administrationer og flyttes til magasinerne i Rådmandshaven, og århundreders oprydning gik i gang. Magasinpladsen blev dels skaffet ved, at skatteforvaltningen ikke længere henhørte under det kommunale område, og det meste af skattearkivet en ny fysisk placering i SKATs regi. Dernæst blev samtlige barnevogne, kasserede møbler, julepynt og urtepotteskjulere flyttet ud af magasinerne.

Det spredte arkiv

Et opgør med tanken om, at arkivet er et sted, hvor man sætter skrammel ned, var på vej. Et arkivrejsehold bestående af 4 unge kontanthjælpsmodtagere blev instrueret i kassation og bevaring af personsager, og de fik til opgave at kassere i, rense, pakke og registrere det enorme personsagsarkiv, som dominerede meget af den resterende magasinplads.

Sideløbende blev alle Næstved Kommunes arkivalier tilbage fra 1868 registreret. Arkivalierne befandt sig på flere forskellige adresser i Næstved; magasinerne i Rådmandshaven, Amtmandsgården , kælderen under Teknisk Forvaltning i Brogade og i kælderlokaler under Rådhuset i Teatergade. Undervejs blev også et ekstra arkivrejsehold ansat til at rense og pakke tekniske journalsager i Brogade.

Medarbejderne i de tidligere kommuner fik til opgave med hjælp fra arkivarerne at pakke deres arkivalier ned, og det betød også, at for længst glemte dokumenter dukkede op. I Fladså Kommune lå der eksempelvis fattighjælpsregnskaber tilbage fra 1832, og mange andre sager så nu atter dagens lys efter at haft en kummerlig tilværelse på lofter, garager, kældre og lignende steder i mange år.

Online registrering

Flere end 2000 flyttekasser blev sendt af sted fra forgængerkommunerne ind til Rådmandhaven, hvor de til at starte med blev sat i 4 lags højde, mens udpakningen og den indledende registrering blev foretaget.

Udfordringen var fra starten, at de 5 nu samlede kommuner, havde arkiveret og journaliseret deres sager på hver sin måde, og det krævede en detaljeret kortlægning af arkiverne, for at finde frem til de arkivalier, som blev efterspurgt.

Denne registrering er stort set komplet, og arkivet har været så heldig at få lov til at købe en udgave af Københavns Stadsarkivs registreringssystem, som i den nye version hedder Naesbas. Målet er, at alle registreringer af Næstveds - og forgængerkommuners arkivalier på sigt skal overføres til Naesbas, som er et online-søgesystem, hvor borgere selv kan finde oplysninger om kommunens arkivalier.

Nye arkivalier kommer til

I takt med at kommunens interne struktur ændrer sig, og kommunale bygninger bliver købt og solgt, vokser tilgangen af nye arkivalier stødt, og oprydningen har vist sig at være en fortløbende proces.

Fra 1.1.2010 er arkivet gået fra at være det navnløse §7-arkiv til at være NæstvedArkiverne, hvor også det lokalhistoriske område hører under. Arkivet er stadig i gang med at indsamle arkivalier fra kommunens eksterne virksomheder, herunder skoler og daginstitutioner og modtager også gerne arkivalier fra private, foreninger og virksomheder i Næstved.

For nyligt dukkede forhandlingsprotokollen for det gamle gasværk fra 1862 op, og hvem ved, hvad der gemmer sig rundt omkring? Det er en spændende historie!