Midlertidig lukning af NæstvedArkiverne til 7/2-2021

NæstvedArkiverne, Fladså Arkiv og Fuglebjerg Arkiv lukker som en midlertidig foranstaltning mod coronavirus. Lukningen er foreløbigt til og med 7. februar 2021.

Læsesalene i Næstved, Fladså og Fuglebjerg er lukkede for offentlig adgang og alle bestillinger af arkivalier via naesbas.dk er ligeledes midlertidigt blokeret.