Midlertidig lukning af NæstvedArkiverne

NæstvedArkiverne, Fladså Arkiv og Fuglebjerg Arkiv lukker som en midlertidig foranstaltning mod coronavirus. Lukningen er foreløbigt indtil videre og til det igen bliver muligt at åbne.

Læsesalene i Næstved, Fladså og Fuglebjerg er lukkede for offentlig adgang og alle bestillinger af arkivalier via naesbas.dk er ligeledes midlertidigt blokeret.