Mødrehjælpen i Næstved 1939-1976

Mødrehjælpen blev etableret ved lov i 1939 og kom i de følgende år til at fungere som et vigtigt omdrejningspunkt i efterkrigstidens socialpolitiske udvikling.

Du kan læse Stadsarkivar Mie Andersens artikel om Mødrehjælpen i Næstved 1939-1976 her: Mødrehjælpen i Næstved.

Frk. Mary Østergaard, mangeårig leder af Mødrehjælpen i Næstved. Døde den 23. februar 1968. Ca. 1960-1968. Fotograf: Ukendt.

Ovenstående billeder forestiller Mødrehjælpens nybyggede svangre- og mødrehjem på Kildemarksvej 65. Juni 1942. Fotograf: J.B. Melberg.