Næstveds grundtakst 1682

Et billede på Næstved anno 1682

I slutningen af 1600-tallet blev  beskatningen af byerne ordnet på en ensartet måde, så kongen havde et overblik over rigets velstand. Det indebar en opmåling af byernes ejendomme og grunde - en såkaldt grundtakst, der dannede grundlaget for beskatningen af byens borgere.

Næstved Købstads grundtakst er dog meget mere end opremsninger af ejendomme, tal og navne. Grundtakstbogen afslører nemlig topografiske oplysninger og siger noget om bolig- og befolkningsforholdene i en dansk provinsby i Enevældens første årtier.

Den er med andre ord et billede på Næstved anno 1682. Du kan læse mere om grundtakstbogens værdi som kilde til lokalhistorien her: Lokalhistoriske betragtninger over grundtakstbogen

Se også vores guide til ejendomsoplysninger. Her kan du læse mere om, hvordan du finder oplysninger om en hus eller en grund i Næstved.

Næstved Købstads grundtakst

Vi har OCR-scannet en afskrift af grundtaksten, så du nemt kan søge på ejendomme, navne mm. Afskriften findes i Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1956, bind 4, hefte 4, s. 329-414.

Se og søg i afskriften herunder:

Se det originale, håndskrevne dokument herunder: