NæstvedArkivernes medarbejdere

Om arkivet

NæstvedArkiverne er Næstved Kommunes arkiv og rummer arkivalier skabt i den kommunale administration og arkivalier af privat oprindelse.

NæstvedArkivernes formål er at indsamle og bevare arkivalier fra Næstved Kommunes administration og eksterne virksomheder samt arkivalier fra lokale foreninger, virksomheder, organisationer, forretninger og private borgere.

NæstvedArkivernes medarbejdere

Mie Andersen, faglig koordinator. Telefon 55 88 50 31, mobil 30 35 53 49, e-mail miand@naestved.dk

Emilie Eskelund, arkivar. Telefon 55 88 50 32, mobil 30 35 53 49, e-mail emila@naestved.dk

Tobias Reinel, arkivar. Telefon 55 88 50 37, mobil 30 35 53 49, e-mail treine@naestved.dk

Jesper John Jørgensen, arkivar. Telefon 30 35 53 49, e-mail jjojoe@naestved.dk 

Berith Elise Torndahl Larsen, arkivassistent. Telefon 30 35 53 49, e-mail belar@naestved.dk

Lonni Jørgensen, arkivassistent. Telefon 30 35 53 49, e-mail lojor@naestved.dk

Tina Gerlach, arkivassistent. Telefon 30 35 53 49, e-mail tjege@naestved.dk

Kontakt & åbningstider

Tlf. 30 35 53 49 | Mail: arkiv@naestved.dk | Adresse: Næstved Rådhus, Teatergade 8, 4700

Læsesalens åbningstider: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 9-12. Læsesalen er lukket alle helligdage, 1. maj, 5. juni (Grundlovsdag), 23. december og mellem jul og nytår. Sommerlukket hele juli måned.

Andre afvigelser i åbningstiden vil blive annonceret under nyheder.

Hvis du har bestilt arkivalier, får du besked, når de er til rådighed på læsesalen.

Næstved Rådhus, december 1946. Fotograf: J.B. Melberg.