NæstvedArkivernes medarbejdere

NæstvedArkivernes medarbejdere

Mie Andersen, stadsarkivar. Telefon 55 88 50 31, mobil 30 35 53 49, e-mail miand@naestved.dk

Emilie Eskelund, arkivar. Telefon 55 88 50 32, mobil 30 35 53 49, e-mail emila@naestved.dk

Tobias Reinel, arkivar. Telefon 55 88 50 37, mobil 30 35 53 49, e-mail treine@naestved.dk

Berith Elise Torndahl Larsen, arkivassistent. Telefon 30 35 53 49, e-mail belar@naestved.dk

Lonni Jørgensen, arkivassistent. Telefon 30 35 53 49, e-mail lojor@naestved.dk

Tina Gerlach, arkivassistent. Telefon 30 35 53 49, e-mail tjege@naestved.dk

Kontakt

Læsesalens åbningstider: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 9-12. Hvis du har bestilt arkivalier, får du besked, når de er til rådighed på læsesalen.

Tlf. 30 35 53 49 | arkiv@naestved.dk

Frivillige ved NæstvedArkiverne i Teatergade 8

Ellen Olsen
Flemming Damquist Olsen
Ib Ellegaard
Inger Marie Markvardsen
Knud R. Frederiksen
Lars Torndahl Larsen
Peter Loumann
Tove Petersen

Næstved Rådhus, december 1946. Fotograf: J.B. Melberg.