Regler for privatarkiver

Tilgængelighedsfrister

Arkivlovens regler gælder ikke for arkivalier, som er afleveret af private givere. Giverne kan være lokale foreninger, organisationer, virksomheder, forretninger eller private borgere. Det er den private giver, som afleverer arkivmaterialet, der bestemmer tilgængelighedsfristerne. 

Langt de fleste private givere vælger at følge fristerne i arkivlovens bestemmelser om oplysninger om rent private forhold. Det betyder, at den type private arkivalier først er tilgængelige, når der er gået 75 år.

I andre tilfælde kan det være individuelt fastsatte frister, der gælder. Andre gange kræver adgangen til arkivalierne, at du indhenter et samtykke fra giveren, dennes efterkommere, eller fra foreningens/bestyrelsens formand.

Ophavsret

Du skal være opmærksom på, at privatarkiver kan være omfattet af lov om ophavsret. Materiale i privatarkiver, der er beskyttet af ophavsret, må ikke kopieres, og fotografier må ikke kopieres, affotograferes eller på anden måde eksemplarfremstilles og viderebringes uden tilladelse fra den, der har ophavsretten.

Ophavsretten beskytter den eneret, som en ophavsmand (fotograf, brevskriver, forfatter m.v.) eller dennes arvinger har til sit værk. Den ophavsretslige beskyttelse gælder 70 år efter ophavsmandens død.

Du kan læse mere om, hvordan du afleverer et privatarkiv til NæstvedArkiverne her.

Andreas Rasmussen, Herreekvipering. Familie og personale fotograferet foran forretningen, ca. 1900. Fotograf: Ukendt.