Sådan bestiller du arkivmateriale

OBS! NæstvedArkiverne, Fladså Arkiv og Fuglebjerg Arkiv er lukkede som en midlertidig foranstaltning mod coronavirus. Lukningen er foreløbigt indtil videre og til det igen bliver muligt at åbne.

Bestilling af arkivalier og ekspedition

Arkivalier kan bestilles online via arkivdatabasen, hvor du skal oprette dig som bruger, hvis du ikke allerede er oprettet. Først fremsøger du de arkivalier, som du er interesseret i at se, og herefter trykker du "Læg i kurv", klikker på kurven og bestiller hernæst det ønskede materiale. Se også søgevejledningen med hyppigt stillede spørgsmål.

Når du bestiller arkivalier, skal du samtidig booke en tid på læsesalen til dit arkivbesøg. 

Arkivalierne kan kun benyttes på NæstvedArkivernes læsesal. Der må påregnes en ekspeditionstid på op til 7 hverdage gældende fra den dag, hvor NæstvedArkiverne har modtaget bestillingen.

Arkivalierne vil kunne ses på læsesalen op til 1 måned efter, at NæstvedArkiverne har godkendt bestillingen. Efter 1 måned returneres arkivalierne.

OBS! Såfremt en bruger gentagne gange bestiller materiale til fremsyn på læsesalen uden efterfølgende at møde op, forbeholder NæstvedArkiverne sig ret til at blokere denne bruger for fremtidigt udlån. Blokeringen kan ophæves ved en skriftlig henvendelse til NæstvedArkiverne.

Utilgængeligt materiale

I nogle tilfælde indeholder arkivalierne personoplysninger, som ikke er gamle nok til at være frit tilgængelige. I så fald skal du søge dispensation til at se arkivaliet.

Se hvordan du gør her: Arkivmateriale med personfølsomme oplysninger

Hvis du er ansat i kommunen og skal bruge materiale

Administrative bestillinger til Næstved Kommunes administration og eksterne virksomheder ekspederes i løbet af 2-5 hverdage.

Der skal tages højde for regler om tilgængelighed og samtykke fra Datatilsynet, hvis det drejer sig om arkivalier, der indeholder oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold. Find den relevante information på NORA under Værktøjer > NæstvedArkiverne.

Kontakt evt. arkivet på arkiv@naestved.dk for nærmere information.