Sådan dokumenterer vi corona-krisen i Næstved

Byrådsmødet d. 26/5-2020 blev afholdt fysisk, men med skærme imellem byrådsmedlemmerne.

Store som små er blevet påvirket af coronaepidemien i Danmark. På kort tid har vi skulle vænne os til en ændret hverdag - derunder nye arbejdsgange eller nye måder at være sociale på.

Som arkiv er det vores opgave at indsamle, registrere og bevare dokumentationen om såvel den kommunale administration som borgernes Næstved. 

Særligt i tider præget af ekstraordinære forhold eller begivenheder er det vigtigt, at arkivet indsamler materiale som dagbøger, billeder og film, der kan give fremtiden et indblik i hverdagens Næstved under corona-krisen.

Borgernes refleksioner og billeder

I marts opfordrede NæstvedArkiverne borgere og andre til at aflevere deres refleksioner og billeder fra en hverdag præget af usikkerhed og forandring: Vær med til at dokumentere corona-krisen i Næstved.

På Næstved Kommunes facebookside blev arkivets opfordring også delt. Arkivet har på den baggrund modtaget ikke mindre end 50 billeder og tekster fra borgere i Næstved - deriblandt fotos af tomme busser, hamstrende indkøbende i Bilka, affaldsindsamling med børnebørnene i skoven og afstandsfødselsdage.

På den måde sikrer vi, at det ikke kun er de officielle beskeder, der bliver bevaret, men at fremtiden også kan blive klogere på, hvordan hverdagen var for den almindelige dansker i Næstved.

Alle borgere i Næstved, der vil være med til at skrive historie, kan fortsat sende både refleksioner og billeder til NæstvedArkiverne på arkiv@naestved.dk.

Det kommunale aspekt

Samtidig med at indsamle borgernes hverdagsdokumentation er NæstvedArkiverne også interesserede i at bevare det kommunale aspekt af corona-krisen.

Det indebærer en indsamling af officielle beskeder fra Næstved Kommunes hjemmesider, administrationens intranet NORA og andre digitale platforme såsom kommunens og Mærk Næstveds facebooksider.

Bl.a. har der på NORA været en kollega-stafet, hvor de forskellige delteams i administrationen - derunder NæstvedArkiverne - har delt billeder og refleksioner fra deres hjemmearbejdspladser.

Kommunens administration sørger desuden for at indsamle de mange tiltag, retningslinjer og beslutninger, der er blevet truffet under corona-krisen.

Arkivet har også været en tur rundt i Næstved by og tage billeder af skilte med info om coronalukning fra diverse cafeer, restauranter og butikker samt billeder af testcentret i Rådmandshaven.

Derudover har arkivet modtaget billeder fra det første fysiske byrådsmøde siden februar, der blev afholdt med skærme imellem byrådsmedlemmerne for at undgå smitte.

Nationale bevaringsinitiativer

NæstvedArkivernes bevaringsindsats står ikke alene. I hele Danmark har museer og arkiver iværksat forskellige projekter og indsamlinger med at henblik på at dokumentere corona-krisen lokalt eller nationalt. 

Som kulturminister Joy Mogensen udtalte d. 30/3-2020, så vil der "være efterspørgsel efter kilder og dokumentation af, hvordan Danmark håndterede situationen, hvad der skete og hvordan det påvirkede både borgere, organisationer og virksomheder."

Det Kgl. Bibliotek, Rigsarkivet og Nationalmuseet har alle påbegyndt forskellige indsamlinger. Læs mere om de større, nationale bevaringsinitiativer her: ​Historisk Corona-lukning af Danmark skal dokumenteres og bevares.