Susåen – dengang

Susåen ved vintertid, taget fra Storebro mod havnen. I baggrunden ses Det Gule Pakhus. 1890. Fotograf: Ukendt.

Susåen
Inden kanalen og havnen blev gravet og indviet i 1938, blev lasten omladet fra skibe i Karrebæksminde til pramme, der sejlede op af Susåen til Næstved. I forbindelse med havnebyggeriet blev en del af Susåen lagt i rør, og der blev anlagt en vej over dele af åen. I 1999 blev det imidlertid besluttet at fritlægge Susåen igen, og to år senere blev den fritlagte Suså indviet til glæde for byens borgere, der nu har fået et smukt grønt område mellem byen og havneområdet.

Store Bro

På dette billede ser man muddermaskinens stævn helt oppe ved Store Bro, som man er ved at hæve, så muddermaskinen kan kommer under broen. I baggrunden ser man Brotorv.

Susåen set fra Store Bro

Susåen set fra Store Bro op mod Herlufsholm. I baggrunden til venstre ses Herlufs­holm Mølle, som lå ude på Slagelsevej. For at udbedre sejlforholdene op til Magle Mølle Papirfabrik er Susåen midlertidigt lagt i en trækasse. Uddybningen af åen på dette sted skabte her i 1901 en vis uro hos nogle af naboerne til åen, som frygtede for deres grunde ned til åen.

Papirfabrikken

En hestevogn med tønder er omkring år 1900 ved at passere Susåen ved vandingsstedet lidt nord for Store Bro. Til venstre ses den gamle pramdragersti fra Lille Næstved ud til Herlufsholm. Stien hedder i dag Åstien. Til højre ligger Magle Mølle Papirfabrik, hvor arbejdere formentlig er i gang med at anlægge nye kajer til Magle Mølle Papir­fabrik.