Vil du aflevere materiale til arkivet?

Aflevering af arkivalier

NæstvedArkiverne modtager meget gerne arkivalier fra foreninger, organisationer, forretninger, virksomheder og privatpersoner. Det lokale arkivmateriale er en vigtig kilde til Næstved Kommunes historie.

Skriv til os på arkiv@naestved.dk, hvis du eller din forening ønsker at aflevere lokalhistorisk materiale.

Skema til aflevering af arkivalier

Aflevering af billeder og fotos

Hvis du vil aflevere fotomateriale, er det imidlertid nødvendigt for vores registrering, at du samtidig afleverer en beskrivelse af hvad og hvem, det er, som findes på billederne.

Der skal laves en beskrivelse for hvert foto eller for en gruppe af fotos med samme motiv. Indscannede fotos bør være i høj opløsning (min. 300 dpi) og tiff-format, for at de kan bevares for eftertiden.

Skema til aflevering af fotos

Se også NæstvedArkivernes samling af ca. 24.000 fotos

Afleveringsvilkår

Arkivalierne er som udgangspunkt frit tilgængelige for offentligheden. Er der tale om arkivalier indeholdende oplysninger om rent private forhold følges arkivlovens tilgængelighedsfrist på 75 år.

NæstvedArkiverne får ved overdragelse af materialet ret til eksemplarfremstilling, spredning, visning og fremførelse til alt lyd, billed- og filmmateriale og kan frit benytte det i trykt og digital form.

NæstvedArkivere må kassere i materialet.

Kontakt os på arkiv@naestved.dk eller 30 35 53 49 hvis du vil være med til at bevare Næstved og omegns lokalhistorie.